eestelijke koffie-inloopochtend, woensdag 9 mei in Mariëndal

eestelijke koffie-inloopochtend, woensdag 9 mei in Mariëndal

01-01-2013


Lenteochtend: woensdag 9 mei in Mariëndal, vanaf 10.00 uur

Gebruikelijk is dat het Vriendschappelijk Huisbezoek in het voorjaar een Lentemiddag organiseert, voor de 70 plussers, een spreker uitnodigt en een gezellige middag aanbiedt.

De laatste jaren nam het aantal belangstellenden hiervoor af met een dieptepunt in 2011, toen 17 gemeenteleden zich aanmeldden. Het Vriendschappelijk Huisbezoek heeft daarom besloten de Lentemiddag te laten vervallen.

Hiervoor in de plaats willen we u uitnodigen voor de Lenteochtend die gelijk valt met de koffieochtend op woensdag 9 mei. De bedoeling is dat we er een speciale ochtend van maken met een gebakje, een glaasje en een bloemetje.

Wilt u opgehaald worden, dan kan dat. U kunt zich opgeven bij mevr. Annelies Poldervaart, telefoon: 076 – 565 78 90, eventueel inspreken, of bij mevr. Annet van Zijl, telefoon: 076 -541 54 87.


U bent hartelijk welkom.

Annet van Zijl