Openstelling kerk op zaterdagmiddag 31 oktober

Openstelling kerk op zaterdagmiddag 31 oktober

28-10-2020


In het kader van diezelfde gastvrijheid en als dienst aan onze omgeving is de kerk zaterdag a.s. tussen 14.00 en 16.00 uur open. Voor ieder die dat wil is er dan gelegenheid zelf een kaarsje op te steken om iemand te gedenken. Via de lokale bladen en Nextdoor wordt dit onder de aandacht gebracht.

De aanleiding om de kerk open te stellen is de tweede Coronagolf, die in herinnering brengt hoe het dit voorjaar ging. De beperkingen die toen golden maakten het vaak moeilijk om op een goede manier afscheid te nemen.
Misschien kan de eeuwenoude omgeving van een kerkgebouw en het aansteken van een kaars helpen in de omgang met die of andere pijnlijke herinneringen. Vanouds is een kerk een ruimte waar vreugde en verdriet worden gedeeld en licht wordt ontstoken tegen het donker in.

De werkgroep Open kerk staat deze middag borg voor de gastvrijheid.