Houtskoolschets - Bezinning op kerk zijn in onze stad

Houtskoolschets - Bezinning op kerk zijn in onze stad

21-09-2020


De afgelopen maanden ben ik als gast aangeschoven bij de bezinning die de collega-predikanten van de Protestantse gemeente Breda zijn gestart om visie te ontwikkelen op kerk zijn in onze stad en regio. Als directe buur gaat die bezinning ook onze gemeente aan. Er zal hoe dan ook het nodige gaan veranderen de komende jaren en het is goed om daar samen de vinger bij (proberen) te leggen.

Gesprekken over de toekomst
De sessies hebben geleid tot een 'houtskoolschets', contouren van hoe de kerk er over een paar jaar uit zou kunnen zien. Die schets moet nog helemaal worden uitgewerkt en ingekleurd en er zullen vast ook allerlei lijnen uitgegumd en bijgetekend moeten worden. Deze weken heeft de Protestantse gemeente Breda daarvoor enkele bijeenkomsten belegd, waarbij ook gemeenteleden uit Ginneken zeer welkom zijn. Een aantal van die gesprekken probeer ik ook zelf bij te wonen.

Zich aan elkaar optrekken
Afgelopen dinsdag was de eerste bijeenkomst, met name gericht op 25 tot 55-jarigen. Ook hier waren enkele Ginnekense gasten. We hebben een eerlijk gesprek kunnen voeren, met als rode draad dat niemand zich voortdurend eenzaam wil verzetten tegen de krimp in de kerk. Omgekeerd is er een groot verlangen om te bundelen wat nu nog versnipperd gebeurt, zodat we met wat grotere aantallen ons aan elkaar kunnen optrekken en weer aantrekkingskracht kunnen krijgen.

Volgende bijeenkomsten
De volgende gesprekken zijn gepland voor:
-maandagmiddag 28 september om 14:00u in de Johanneskerk
-dinsdagavond 29 september om 20:00u in de Lucaskerk

Ik beveel van harte aan om deel te nemen aan deze gesprekken. We hebben veel gemeen met onze buren. Hen opzoeken en samen in gesprek gaan helpt om wat niet zo gemakkelijk is onder ogen te komen – de voortgaande krimp van de kerk – en samen te zoeken naar wat ons draagt en wat kracht en moed geeft.

Vanwege de Coronamaatregelen is het belangrijk dat u zich van tevoren aanmeldt bij mevr. Hetty van Elburg, email: scriba@pknbreda.nl.