Startzondag 6 september

Startzondag 6 september

28-08-2020


Deze zondag markeren we het begin van het ‘winterseizoen’, al is dat eigenlijk een nogal onbeholpen uitdrukking: voorlopig is het nog zomer!

De kerkdienst zal sober en toch ook feestelijk zijn.
Aanmelden voor deze kerkdienst kan via Ike Beks (ikebeks@gmail.com).

Lunch
Na de dienst en na de koffie is er een gezamenlijke lunch in Mariendal. We willen bij alle beperkingen proberen de onderlinge ontmoeting zo veel als het kan mogelijk te maken! In tegenstelling tot eerdere jaren hoeft u zelf niets mee te brengen. Ook dat heeft natuurlijk alles vandoen met de Corona-maatregelen. Wel is het belangrijk dat u zich aanmeldt, zodat er voldoende broodjes kunnen worden gesmeerd en zitplaatsen gereserveerd. Daarvoor moet u bij Diny Koopmanschap zijn: tel. 076-5652114 of bcmkoopmanschap@gmail.com.