Honderdste geboortedag Willem Barnard

Honderdste geboortedag Willem Barnard

13-08-2020


Zaterdag 15 augustus was het honderd jaar geleden dat dichter en schrijver Willem Barnard werd geboren. Barnard heeft veel betekend voor de kerk in Nederland en is door zijn liederen ook in Vlaanderen geen onbekende gebleven. Hij was een veelzijdig talent. Naast poëzie schreef hij toneel, essays, gebeden en commentaar bij uiteenlopende Bijbelboeken.

Karakteristiek aan Barnard is onder meer dat hij het terrein van het niet-weten en de twijfel betrad. ‘Gelovige ongelovige of ongelovige gelovige’ noemde hij zichzelf ook wel. Die dubbelheid komt naar voren in het gedicht dat we afgelopen zondag lazen: er komt een vertwijfeld, maar aanhoudend vragen in tot uitdrukking – een soort gebed is het dus (toepasselijk bij Matteüs 14 – Jezus en de leerlingen op het meer):

Vragenderwijs

Ik vroeg het aan de vogels
de vogels waren niet thuis
ik vroeg het aan de bomen
hooghartige bomen
ik vroeg het aan het water
waarom zeggen ze niets
het water gaf geen antwoord
als zelfs het water geen antwoord geeft
hoewel het zoveel tongen heeft
wat is er dan
wat is er dan
er is alleen een visserman
die draagt het water
onder zijn voeten
die draagt een boom
op zijn rug
die draagt op zijn hoofd een vogel.