Onbevangen kijken naar vleugels, water en licht

Onbevangen kijken naar vleugels, water en licht

5-07-2020


Zaterdag 4 juli vond in onze kerk de opening plaats van de zomerexpositie met nieuw werk van de Bredase kunstenaar Ludovicus van Eijnatte. Zowel in als rondom de kerk zijn de werken te zien.

Het is voor het negende jaar dat Van Eijnatte in en rond de kerk exposeert. Het begon tamelijk terloops op initiatief van Niek van Aalst, die vanuit de commissie Open kerk het contact legde. En terloops bleef het eigenlijk al die jaren: de werken verschenen en na verloop van tijd verdwenen ze weer. Dit jaar doen we het anders.

Raakvlakken tussen kerk en kunst
Want het is eigenlijk jammer dat we de raakvlakken tussen kunst en kerk niet meer onder de aandacht brengen. Vanuit de gedachte van een 'uitnodigende gemeente' die we de afgelopen jaren ontwikkelden, hebben we het contact met de kunstenaar nadrukkelijk gezocht en markeren we zaterdag het begin van de expositie.

Aandacht
Er zijn verschillende kenmerken aan Van Eijnattes werk die het ook vanuit een kerkelijk perspectief aantrekkelijk maken. Een raakvlak is bijvoorbeeld 'aandacht'. Ieder kunstwerk vertelt een eigen verhaal. Als je er de tijd voor neemt om te kijken, kan dat verhaal 'verteld' worden. Aandachtigheid is iets wat past bij kerk zijn.

Verstilling
Van Eijnatte exposeert graag in en rond onze kerk. De verstilde ruimte en entourage, ook van kerkhof Oud-Ginneken, versterken de verhalen die zijn kunstwerken willen vertellen. Ook de titels van zijn werken nodigen uit tot inkeer. Tegelijk blijft de relatie met de omgeving meedoen. Misschien is dat vanuit geloof wel herkenbaar: ruimte voor het innerlijk en tegelijk contact met elkaar en midden in deze wereld staan.

Troost
Van het kijken naar een beeld kan troost uitgaan. Misschien kun je kunst wel opvatten als een verdichting van het zoeken naar troost en hoop. Van Eijnatte werkt met steen. Daarin probeert hij iets op het spoor te komen van wat blijft, wat ons te boven gaat en kan bezielen.

De kerk is van 11 juli t/m 5 september op zaterdag open van 13.30-16.30 uur