Breda – Wismar – Arad

Breda – Wismar – Arad

4-06-2020


Onze partnergemeenten en de coronacrisis
Ook in Wismar en Arad zijn de gevolgen van de huidige crisis sterk voelbaar. Ook daar zijn de reguliere kerkdiensten en andere activiteiten tot nader order opgeschort. Zowel in Wismar als in Arad worden met name de zondagse diensten, net als bij ons, opgenomen en on-line gezet.

Al enige jaren is er de gewoonte dat bij feestelijke hoogtijdagen een van de drie gemeenten een gezamenlijke voorbede aandraagt die dan wordt opgenomen bij de eigen voorbeden als teken van verbondenheid. Ditmaal was met Pasen de gemeente in Arad aan de beurt en logischerwijze ging de aandacht uit naar de omstandigheden waarin wij momenteel allen verkeren. Zij schreven ons de volgende voorbede (en bidt u nog een keer met ons mee?):

Wij brengen deze Paasdagen door in kleine kring, met familieleden of maar alleen en wij zijn bang, net zoals de leerlingen van Jezus bang waren.
Wij zijn bang ziek te worden en wij zijn bang anderen aan te steken.
Maar de Opstanding van Jezus bemoedigt ons. U hebt ons laten zien dat U wonderen doet en dat U de uwen niet in de steek laat.
Wij bidden U, wees met de zieken, met de verzorgenden, met hen die in quarantaine zijn. Wees met hen die beter geworden zijn en met hen voor wie deze ziekte tegelijkertijd de thuisweg naar U is.
Help ons deze moeilijke tijd te doorstaan en laat ons U loven in onze gemeentes in Wismar, Arad en Breda.
Geef ons moed door uw triomf over de dood. Amen

Uw bijdrage
Zoals ieder jaar rond deze tijd vragen wij u om een bijdrage. Om de contacten met Wismar die voornamelijk bestaan uit kleine en grotere gemeente-ontmoetingen èn met Arad waar behalve de ontmoetingen ook de hulp op het diaconale vlak en bij de gemeenteopbouw een grote plaats inneemt, te kunnen realiseren. Als voorbeeld hiervan noem ik u de €2.880 voor de 20 maandelijkse voedselpakketten en de €2.400 die aanvullend nodig is voor de huur van de ruimte waar zij hun kerkdiensten, kinderkerk, etc. houden. Ook hopen we dit jaar toch nog een transport te kunnen realiseren. Heel veel staat in onze opslag te wachten op vervoer! Kosten €3.500,-.

Dit is veel geld. Van uw diaconie krijgen wij gelukkig elk jaar een substantiëel bedrag, maar daarnaast zijn wij toch heel afhankelijk van uw bijdragen! Elke gift is van harte welkom op bankrek.: NL 81 INGB 0002982573 t.n.v. Diaconale Contactgroep BWA te Breda. Graag o.v.v. gift 2020 (uw gift is belasting aftrekbaar).
Heel hartelijk dank! En wilt u eerst ons jaarverslag lezen, neemt u dan even contact op met Pieter Harder, email: pieter.harder@brabantwater.nl

Mieke Frankfoorder (vz)
tel. 076-5146523
email w.frankfoorder@hccnet.nl