Versoepeling maatregelen: de weg van de geleidelijkheid

Versoepeling maatregelen: de weg van de geleidelijkheid

20-05-2020


Het moderamen heeft gekozen voor de weg van de geleidelijkheid. Dat lijkt ons de beste manier om samen een goede omgang te vinden met de toch drastische maatregelen die we moeten treffen. Wat wel en niet kan zullen we gaandeweg moeten ontdekken. We willen ons ervoor inspannen om de dingen zo te doen, dat het toch tot ‘vieren’ komt.

Hoewel we blij zijn met de verruiming van de mogelijkheden, is het ook wrang. Want tegelijk blijft van kracht dat mensen van zeventig jaar en ouder wordt ontraden om samenkomsten bij te wonen. Voor ons en voor tal van gemeenten in ons land geldt dat een aanzienlijk deel van de gemeenteleden tot die leeftijdsgroep behoort.
Een ander pijnlijk gegeven is dat gemeentezang vooralsnog nadrukkelijk ontraden wordt.

Proefperiode: juni
Juni zal een maand worden om te oefenen en ervaring op te doen met ‘vieren’ onder de nieuwe omstandigheden. We beginnen op de eerste zondag met 20 deelnemers en zullen dat geleidelijk uitbreiden naar 30 deelnemers. Dat is in deze periode het maximaal toegestane aantal deelnemers. Het moderamen is bezig met het opstellen van een protocol – net zoals restaurants, kappers, etc. moeten ook kerkelijke gemeenschappen opschrijven hoe ze te werk zullen gaan. Gelukkig biedt de landelijke kerk richtlijnen die behulpzaam zijn.

Deelnemen?
Een van de ingrijpende maatregelen is dat deelname aan deze diensten alleen kan op uitnodiging. Daar hebben we het volgende op bedacht. Wie belangstelling heeft om in deze proefperiode één of mogelijk meerdere zondagen mee te doen, kan dat vanaf maandag 1 juni telefonisch, per e-mail of schriftelijk kenbaar maken bij scriba Ike Beks (tel. 076-8889796; ikebeks@gmail.com; Valkrustdreef 43, 4835 MD, BREDA).

Op basis van deze aanmeldingen stelt zij namens het moderamen voor de zondagen in juni een deelnemerslijst samen en zal de belangstellenden telkens van tevoren laten weten op welke zondag(en) zij kunnen deelnemen. Idealiter laat zij uiterlijk op de vrijdag vóórafgaand aan een zondag weten wie deel kunnen nemen.

Een dergelijke maatregel is nodig om te voorkomen dat we iemand op zondagmorgen de toegang zouden moeten weigeren. Het is niet leuk om geweigerd te worden en evenmin om iemand te moeten weigeren. Die ervaring willen we ons als gemeente het liefst besparen.

Verdere verruiming vanaf 1 juli
Vanaf 1 juli is er meer mogelijk. In theorie mogen er dan tot 100 mensen deelnemen aan een kerkdienst. Maar er moet wel voldaan worden aan de anderhalve meter regel. Hoewel onze kerk tamelijk groot mag lijken, is hij ook smal. Smaller dan je denkt. De eerste serieuze schattingen maken dat we er rekening mee moeten houden dat we niet tot 100 deelnemers kunnen gaan. Vanzelfsprekend komen we hier later op terug. De ervaringen in juni moeten ons wijzer maken!