Breda-Wismar-Arad: Ontmoetingsdag partnergemeenten

Breda-Wismar-Arad: Ontmoetingsdag partnergemeenten

22-04-2020


Op zaterdag 7 maart vond weer de jaarlijkse ontmoetingsdag plaats van Nederlandse gemeenten met een partnergemeente in Duitsland. Ook onze contactgroep is lid van deze landelijke werkgroep en Hannie Bouman en ikzelf waren daar dan ook bij in Harmelen.

Ruim 40 mensen waren aanwezig, evenals een vertegenwoordiging vanuit het bisdom van de Nordkirche in Duitsland. ’s Morgens was er een buitengewoon boeiende lezing van mevr. Dirkje Mulder over Noord-Nederlandse grensbewoners tussen 1914 en 1964. Zij is op dit onderwerp kortgeleden afgestudeerd en heeft het boek ‘De grens getrokken’ geschreven.

Ds. Matthijs Glastra vertelde ons vervolgens over de Europäische Bibeldialoge (een serie internationale geloofsgesprekken die elk jaar plaatsvindt in en rond Berlijn). Na de middagpauze werd er ruim tijd genomen voor het uitwisselen van ervaringen en vragen over de contacten die vaak, net als de onze met Wismar en Arad, al vele jaren bestaan.

Hannie en ik vonden het een fijne en bemoedigende dag.

Mieke Frankfoorder (vz), tel. 076-5146523, email w.frankfoorder@hccnet.nl