Verlenging maatregelen i.v.m. Corona-virus

Verlenging maatregelen i.v.m. Corona-virus

21-04-2020


Aan allen die betrokken zijn bij de Protestantse gemeente Ginneken – leden, gastleden, vrienden, geïnteresseerden.

De beperkende maatregelen vanwege het Corona-virus zijn verlengd t/m 19 mei. Dit betekent dat ook de komende tijd kerkdiensten en andere kerkelijke samenkomsten zijn opgeschort. Zeker tot half mei, mogelijk langer.

De ontregeling van ons leven houdt dus nog een tijd aan. Gelukkig is er in en buiten de kerk veel creativiteit en bereidheid om te zoeken naar wat wèl kan. Door inzet van velen lukt het om toch iets voor elkaar te betekenen en worden de gevolgen van het gedwongen isolement weliswaar niet weggenomen, maar hopelijk enigszins verlicht. Dat bij deze solidariteit (oude) muren tussen mensen soms wegvallen, is alleen maar meegenomen!