Het oecumenisch Middaggebed voor Vrede en Verzoening

Het oecumenisch Middaggebed voor Vrede en Verzoening

30-03-2020


Vanwege de nieuwe Corona-maatregelen, zal het oecumenisch middaggebed vrijdags in de Grote Kerk, géén doorgang vinden tot 1 juni.

Juist in deze tijd is bidden voor Vrede en Verzoening belangrijk. Op de website van de Raad van Kerken Breda (www.raadvankerkenbreda.nl) vindt u een liturgie die u thuis kunt volgen. Ook zal elke week bij toerbeurt vanuit een andere gemeente een opname van het middaggebed (zonder publiek) op internet worden geplaatst. Op de site van de Raad van Kerken Breda vindt u daar een link naartoe.

Namens de Raad van Kerken Breda,
Victor Witter