MET ELKAAR MEELEVEN IS DE STERKSTE KRACHT

MET ELKAAR MEELEVEN IS DE STERKSTE KRACHT

17-03-2020


Om te helpen een snelle verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan zijn er in ieder geval tot en met zondag 17 mei geen diensten in de Protestantse Laurentiuskerk. Het kerkgebouw is gesloten. Ook andere activiteiten zoals de koffie-inloop en cursussen zijn opgeschort.

Ingrijpend
De ervaring en dreiging van ziekte zijn ingrijpend. Net als het beperken van sociale contacten; hoe belangrijk is het om elkaar te zien en te ontmoeten? En de gevolgen voor je werk en inkomen. We kunnen er nauwelijks een voorstelling van maken welke impact deze situatie zal hebben op ieder van ons en op het samenleven in onze stad en regio. We zullen onszelf en elkaar op nieuwe manieren leren kennen en nodig hebben.

Samen bidden in Breda
Wat er in deze weken gebeurt, maakt onzeker, stemt ons bezorgd of soms ook hoopvol. Als geloofsgemeenschap delen we daarin. Om samen een weg te vinden met die veelheid aan emoties en gedachten zullen we twee keer per week een moment van gebed en bezinning beleggen. Dat doen we met een kleine groep uit de protestantse gemeente en de parochie van de Heilige Familie: een avondgebed op de dinsdagavond om 19.00 uur en een morgengebed op zondagmorgen om 9.30 uur. We willen God danken voor wat goed is, bidden om steun en bemoediging voor wie dat nodig hebben, uitspreken wat schrik aanjaagt. Zo mogelijk is er ook muziek.

Deel wat je bezig houdt
We nodigen je van harte uit om vreugden en zorgen, twijfel en hoop te delen via de account biddeninbreda@gmail.com. Waar wil je voor danken? Waar wil je om bidden? Wat maakt je kwaad of juist moedeloos? Wat geeft je hoop? Door hier stem aan te geven, willen we als kerken in Ginneken en Breda proberen bij te dragen aan verbondenheid door diepten heen. We doen dat in het vertrouwen dat met elkaar meeleven uiteindelijk de sterkste kracht is.

Morgen- en avondgebed zijn te volgen via Kerkomroep.nl. Ze zijn daar ook achteraf terug te luisteren.