ZWO nieuws

ZWO nieuws

8-03-2020


Velen van u hebben in december 2019 enthousiast deelgenomen aan de diverse verkoopacties die de ZWO-commissie organiseerde. Samen met PG Breda en Prinsenbeek werden kerstversieringen, kerststallen, kerstbroden en speculaas aan de man gebracht. De netto opbrengst bedroeg ruim €1436. Voorwaar een mooi bedrag voor de Stichting Lutoban. Hartelijk dank!

Op 2 februari j.l. was het Zondag voor het Werelddiaconaat. Protestants Breda, Prinsenbeek en Ginneken vierden dat met een feestelijke dienst in een afgeladen Kruispunt in Prinsenbeek. De feestelijkheid zat hem o.a. in de samenzang: gelegenheidscantorij + een aantal individuele zangers in afwisseling met de gemeente. De dienst was door ds. Quaak en een ZWO-afvaardiging voorbereid.

Het thema “Dromen, durven, doen” werd toegepast op het evangelie-verhaal van de verlamde én op de samenwerking van ZWO en “Lutoban” voor de bevolking van een arme streek op de Filipijnen. Jos Verheijen van de genoemde Stichting toonde met woord en beeld de resultaten én de dankbaarheid van de Lutobanners. De collecte-opbrengst, € 686, is de laatste donatie aan Lutoban, het project is hiermee afgesloten.

Intussen bereidt de commissie zich voor op een nieuw project. Enkele suggesties zijn al binnengekomen, op korte termijn zal een keus worden gemaakt. U hoort van ons!

De ZWO-commissie