7 februari 2020 Vierde Laurentiuslezing door Mgr. de Korte

7 februari 2020 Vierde Laurentiuslezing door Mgr. de Korte

31-01-2020


Op vrijdagavond 7 februari om 19.30 uur wordt in onze kerk de inmiddels 4e Laurentiuslezing uitgesproken.

Na Huub Oosterhuis, Paul van Tongeren en Rosita Steenbeek in de afgelopen jaren is het woord nu aan mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van ’s Hertogenbosch. Hij zal in deze lezing spreken over “Christendom en Islam”. Christenen en moslims vormen samen meer dan de helft van de wereldbevolking. Zij hebben dus een grote verantwoordelijkheid voor de toekomst van onze aarde. De bisschop spreekt in dat kader over de ecologische uitdaging maar ook over het vraagstuk van het geweld. In zijn lezing zal hij ook zoeken naar onderwerpen voor een positieve dialoog tussen christenen en moslims. Wij kunnen dan denken aan thema’s als gebed, armenzorg, vasten en op bedevaart gaan.

Na de lezing is er een nazit in Mariëndal alwaar de bisschop ook graag in gesprek gaat met wie dat wenst.

De toegang is vrij. Na afloop is er wel een schaalcollecte, waarvan de opbrengst gaat naar de Vriendenstichting van het kerkgebouw, die zich beijvert om onze waardevolle middeleeuwse kerk voor de toekomst te behouden en daarin ook cultureel-maatschappelijke activiteiten te organiseren.