Werkgroep energie & duurzaamheid

Werkgroep energie & duurzaamheid

21-05-2019


We worden geconfronteerd met steeds toenemende energiekosten. Het College van Kerkrentmeesters wil graag een onderzoek doen naar de mogelijkheden om in de toekomst op een duurzame manier om te gaan met ons energieverbruik. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het aanbrengen van zonnepanelen, verwarmen via warmtepomp of hybride verwarmingsketels. Kortom hier ligt een uitdaging.

Graag willen we een werkgroep vormen die zich specifiek richt op dit onderwerp en advies uitbrengt aan het College van Kerkrentmeesters. Dat betekent uiteraard dat we op zoek zijn naar gemeenteleden die in deze werkgroep willen participeren. Schroom niet om u aan te melden bij ondergetekende voor dit uitdagende onderwerp.

Wil van Spaandonk, Voorzitter College van Kerkrentmeesters