De Uitvlucht: Ontmoeting uit het verleden

De Uitvlucht: Ontmoeting uit het verleden

25-04-2019


Zo zou je de excursie naar Dordrecht kunnen beschrijven. We gingen met 15 deelnemers op 9 maart naar het Dordrechts Museum voor de tentoonstelling “Bid, werk en bewonder” over kunst en calvinisme. Onder begeleiding van een gids werd ons een stukje vaderlandse geschiedenis verteld. Er was nogal wat kennis weggezakt, maar bij het horen van de bekende namen uit de 80-jarige oorlog werd het een opfrisbeurt.

De schilderijen uit de 16e en 17e eeuw lieten ons de strenge blik van de predikanten zien. Hoewel, in een schilderij van Rembrandt “Portret van predikant Eleazar Swalmius” heeft de predikant al een twinkeling in de ogen. In de loop van de volgende eeuwen gaat de blik meer naar buiten en worden de christelijke voorstellingen losgelaten.

Veel was er te zien over de Synode van Dordrecht. Ook een mooi schilderij hoe de zaal er met de aanwezigen ingedeeld was. Calvijn had dan de aanhangers bevrijd van oude dogma’s en instituties, hier ging het om de persoonlijke verantwoording van de mens.

Op school leerden we van de Gomaristen, de preciezen en de Armanianen, de rekkelijken. Tenslotte bepaalde de ver-gadering dat de orthodoxe richting het ware geloof was. Een leerzame ochtend en de moeite waard om naar toe te gaan. De tentoonstelling is nog te zien tot 26 mei 2019.
Na de tentoonstelling volgde een heerlijke lunch en kon eenieder nog op eigen gelegenheid rondkijken en de museumwinkel bezoeken.

Het volgende uitstapje zal in september zijn, naar het Biesbosch Museum. U hoort er later meer over.

Annet van Zijl