ZWO nieuws

ZWO nieuws

25-04-2019


Op dinsdag 26 maart is de ZWO-commissie weer bijeen geweest. Een memorabele bijeenkomst, want na een afwezigheid van twee jaar was er weer een vertegenwoordiger van de Johanneskerk aanwezig: Olga Dekkers gaat deel uit maken van onze commissie. Hartelijk welkom.

Waterputten Lutoban: in het vorige nummer van Kerknieuws hebben we de plaatsing van een kleine plaquette aangekondigd. Als we dit schrijven, eind maart, zijn er vertegenwoordigers van de Stichting Lutoban aanwezig op de Filipijnen, zij zullen bij de plaatsing aanwezig zijn; foto’s houdt u nog tegoed.
Dit jaar zullen we aandacht blijven geven aan het Lutobanproject. U zult dat merken aan acties die we voorbereiden en aan de collecte op de zondag voor het Werelddiaconaat op 13 oktober.

Intussen is op 14 april jl. weer een Wereldwinkelverkoop geweest. De opbrengst hiervan leest u in het volgend Kerknieuws. In tegenstelling tot wat wel eens gedacht wordt: de wereldwinkelverkoop is niet voor het lopende project, maar komt ten goede aan boeren en handwerkslieden in ontwikke-lingslanden. Dank voor uw betrokkenheid!!

De volgende gezamenlijke ZWO-dienst is op 2 februari 2020 in Het Kruispunt te Prinsenbeek.

De ZWO-commissie