Burgerlijk huwelijk in onze kerk!

Burgerlijk huwelijk in onze kerk!

01-03-2013


In het bruisend hart van Ginneken is het vanaf 1 januari 2013 mogelijk geworden om uw burgerlijk huwelijk c.q. geregistreerd partnerschap in de Protestantse Laurentiuskerk aan de Duivelsbruglaan 1 te laten voltrekken.

Deze locatie is door de gemeenteraad van Breda aangemerkt als “huis van de gemeente” hetgeen betekent dat in de kerk en op het gehele terrein van de kerk inclusief de consistoriekamer en de tuinen een burgerlijk huwelijk kan en mag voltrokken worden. De Protestante gemeente zorgt voor de locatie en de gemeente Breda voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Voor verdere informatie en het formulier voor de optieovereenkomst voor burgerlijk huwelijk/partnerregistratie kunt u contact opnemen met de koster:

mevrouw van Wijk. Duivelsbruglaan 3.

Telefoon: 076- 565 18 07.