Leerhuis in de Paastijd: dinsdag 7 mei, 20.00 uur

Leerhuis in de Paastijd: dinsdag 7 mei, 20.00 uur

16-03-2019


Onder het gehoor van Augustinus (toegift)
In de veertigdagentijd hebben we in een kring van 10 tot 14 mensen een drietal preken van de Noord-Afrikaanse bisschop Aurelius Augustinus (354-430) gelezen. Het waren preken bij het Lucas-evangelie.
We werden getroffen door zijn stijl en ook verrast. Want zijn woorden bleken soms aansprekender dan je zou verwachten bij een tekst van ruim 1600 jaar oud. Omdat het naar meer smaakt, is er, als een soort Paas-toegift, nog een extra avond.
Op dinsdagavond 7 mei zullen we een paaspreek van Augustinus lezen. Hij gaat in die preek in op het verhaal over de twee mannen, die teleurgesteld door de gebeurtenissen in Jeruzalem op weg zijn naar het dorpje EmmaĆ¼s; dan komt er een derde bij, die met hen oploopt (Lucas 24,13-35).
Om ervoor te kunnen zorgen dat iedereen de tekst kan meelezen, is het fijn als je van tevoren even laat weten dat je wilt komen. Liefst uiterlijk zondag 5 mei.

Begeleiding ds. Eward Postma
Tijd dinsdag 7 mei, 20.00-21.30 uur
Plaats Romenyhuis
Aanmelding predikant@protestantsegemeenteginneken.nl