Avondgebed in de veertigdagentijd

Avondgebed in de veertigdagentijd

16-03-2019


Het oecumenisch avondgebed krijgt in deze veertigdagen een nieuwe vorm. Het vindt plaats op de woensdagavonden, telkens om 19.00 uur. Nieuw is dat we steeds te gast zullen zijn in een andere kerk. In de voorbereiding op Pasen zullen we dus met elkaar onderweg zijn op een weg van gebed.

13 maart: Prot. Laurentiuskerk, Ginneken
20 maart: Maria Hemelvaartkerk, Bavel
27 maart: Laurentiuskerk, Ulvenhout
3 april: Mariakerk, Breda
10 april: R.K. Laurentiuskerk, Ginneken

De rode draad is dit jaar “Stromen van levend water”. Dat is ook het thema van de vastenactie waarin de parochie van de heilige Familie participeert. Schoon drinkwater is van levensbelang, en heeft ook een spirituele zin: Jezus wordt bron van levend water genoemd. In onze opgang naar Pasen willen we ons leven en ons kerk-zijn herbronnen aan Hem.

Met het Paasgeheim al voor ogen, zegt de evangelist Johannes het zo: “Als iemand dorst heeft, hij kome tot Mij. Al wie in Mij gelooft, laat hij drinken!... Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien” (Joh 7 : 37-38). Door ons gezamenlijk gebed willen we als een stroom van levend water zijn die van de ene naar de andere kerk gaat op weg naar Jeruzalem waar Christus voor ons een bron van verlossing wil zijn.