Grond onder de voeten - 3 avonden over (her)oriëntatie in het geloof

Grond onder de voeten - 3 avonden over (her)oriëntatie in het geloof

20-09-2018


Voor wie?
U bent opgegroeid met geloof dat houvast bood. Deel uitmaken van een gemeenschap hoorde daar als vanzelfsprekend bij. Nu u de balans opmaakt, is er niet zo veel meer over. De woorden van toen helpen niet meer. Tegelijk ervaart u dat als bevrijdend. Er is ook iets van u afgevallen. Wat overblijft is een zoektocht.

Wat?
Gedurende drie avonden willen we op die zoektocht een
eindje samen optrekken. Wat is er nu dat u draagt? Wat is
voor u belangrijk?

De eerste avond gaan we na hoe we er nu voor staan. De
tweede avond gaan we op zoek naar hedendaagse (theologische) oriëntatie. Welke ervaringen en vragen kunnen het geloof vandaag richting wijzen? De derde avond
staat in het teken van wat voor ieder persoonlijk echt de
moeite waard is: wat koesteren we? Wat is ons heilig?

Wanneer?
Tijd: 11 oktober, 25 oktober en 8 november 2018,
van 19.30-21.30 uur
Plaats: Markuskerk, Hooghout 96
Begeleiding: Marlies Schulz, Ton van Prooijen, Roel Knijff en Eward Postma (al naar gelang het aantal
deelnemers)
Aanmelden: Dat kan bij een van de genoemde predikanten.

Graag krijgen we vooraf een indruk van het aantal deelnemers.
Wilt u uiterlijk 8 oktober laten weten of u mee wilt
doen?