Vredesweek 2018

Vredesweek 2018

20-09-2018


Vredeswerk

Vrede is niet vanzelfsprekend. Wereldwijd zijn 65 miljoen
mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. In Nederland
zien we polarisatie toenemen. Juist nu is het belangrijk te werken aan vrede. Als Protestantse Kerk doen we dat onder meer door samen met plaatselijke kerken praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan vluchtelingen.

Daarnaast ondersteunen we vredesactiviteiten in
oorlogsgebieden en stellen we onrecht aan de kaak. Werken aan vrede en veiligheid is urgenter dan ooit. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. Doet u mee?

Oecumenische Viering
Zondag 23 september
Martinuskerk
Aanvang 11.00u.

Na de vieringen is er koffie en gelegenheid
elkaar te ontmoeten.

Info: Mieke Frankfoorder, tel. 5146523