B-W-A: Donateursactie 2018

B-W-A: Donateursactie 2018

17-05-2018


Ieder jaar benaderen wij in de maand mei velen van u met de vraag om een bijdrage om de contacten in Wismar en Arad, die wij mede namens u allen onderhouden, te kunnen blijven financieren. De contacten met de Evang. Luth. Gemeente in Wismar bestaan voornamelijk uit kleine en grotere gemeente-ontmoetingen; die met de Autonome Evang. Luth. Gemeente in Arad bestaan, behalve uit ontmoetingen, ook uit hulp op het diaconale vlak en bij de gemeente-opbouw die een grote plaats inneemt. Voorbeeld hiervan is de € 2.880,-- die wij ook komend jaar weer willen bijdragen voor de 25 maandelijkse voedsel-pakketten voor minder draagkrachtigen en de € 2.400,-- die aanvullend nodig is voor de huur van de ruimte waar zij hun kerkdiensten, kinderkerk, gesprekskringen en jeugdactiviteiten houden.

Ook het jaarlijkse transport van plm. 95 m³ aan goederen, met de vele bananen-dozen met in uitstekende staat verkerende gebruikte kleding en huishoudtextiel, matrassen, fietsen, kinder-wagens en nog vele andere zaken waar de mensen daar zo blij mee zijn, kost het nodige. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u ons, ook voor dit ‘gewone’ werk, zult blijven steunen.

Daarom gaan er half mei weer zo’n 150 brieven de deur uit, samen met ons jaarverslag van 2017. Mocht u geen brief krijgen en wilt u toch donateur worden of een eenmalige gift doneren, dan is uw bijdrage van harte welkom op onze bankrekening:
NL 81 INGB 0002 9825 73 t.n.v. Diaconale Contactgroep BWA te Breda. Graag o.v.v. gift 2018 (uw gift is voor de belasting aftrekbaar).

Heel hartelijk dank! En wilt u eerst ons jaarverslag eens lezen, neemt u dan even contact op met Pieter Harder, tel. 06 47272537 of email: pieter.harder@brabantwater.nl

Financieel jaarverslag 2017
Indien u interesse heeft in ons financieel overzicht van 2017 neemt u dan ook contact op met Pieter Harder.

Honing en handcrème uit Arad
Er zijn nog enkele potjes honing en handcrème verkrijgbaar. De handcrème kost € 2,50, de honing € 3,50.

Mieke Frankfoorder (vz)
tel. 076-5146523
email w.frankfoorder@hccnet.nl