Breda – Wismar – Arad

Breda – Wismar – Arad

01-04-2013


Laatste nieuws uit de email van Renata Tothpal dd. 7 april 2013

Vandaag hadden wij weer een mooie kerkdienst met 58 mensen bij de Hongaarse dienst en 14 bij de dienst in het Roemeens. Met Pasen was het ook heel goed met 86 mensen bij de Hongaarse dienst en 22 in de Roemeense. ’s Maandags (Tweede Paasdag) waren er 53 mensen bij de Hongaarse dienst. Wij zijn God zeer dankbaar dat wij bij elkaar blijven.


Ds. Béla Tothpal is donderdag (4 april) overgebracht naar detentiecentrum Timisoara. Zijn adres is nu:

PENITENCIARUL TIMIÅžOARA

(deţinut: TOTHPAL BELA)

Str. Popa Şapcă nr.7

300-057 TimiÅŸoara

jud. TimiÅŸ

ROEMENIË

Het zou fijn zijn als de mensen hem weer kaarten kunnen sturen. Dankjewel voor alles en een goede en gezegende zondag gewenst. Renata.


Kaartenactie:

Als u wilt kunt u ds. Tothpal dus (opnieuw) een kaartje of brief sturen. Regelmatig worden er ook in de kerk voorgeadresseerde kaarten aangeboden. Informatie hierover bij diaken Wieger van Dijk. Schrijf iets bij voorkeur in het Duits of Frans of anders gewoon in het Nederlands en frankeer met een postzegel voor Europa (€0,90).


Acceptgiro-actie 2013

Ieder jaar benaderen wij in de maand mei velen van u voor een bijdrage om de contacten in Wismar en Arad, die wij mede namens u allen onderhouden, te kunnen blijven financieren. Naast alle commotie rond de detentie van ds. Tothpal gaat het ‘gewone’ werk ook door. Het diaconale werk voor Arad, dat men zo goed en zo kwaad als dat gaat onder de huidige omstandigheden probeert te doen, zoals de voedselpakketten (iedere maand worden hiermee 30 gezinnen geholpen), de bijdrage die wij maandelijks overmaken om de kerkdiensten daar mogelijk te maken en ook het (komende) transport van alle goederen, slokken een groot deel van onze financiën op.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat u ons, ook voor dit ‘gewone’ werk, zult blijven steunen.

Daarom gaan er begin mei weer zo’n 175 brieven de deur uit, samen met het Jaarverslag van 2012.

Mocht u geen brief krijgen en wilt u toch donateur worden of een eenmalige gift geven, dan is uw gift van harte welkom op giro 2982573 t.n.v. Diakonale Werkgroep Arad-giftenrekening te Bavel. Graag o.v.v. ‘gift 2013’. Heel hartelijk dank! En wilt u eerst ons jaarverslag eens lezen, neemt u dan contact op met Jettie Wouters, tel. 5653988.


Inzameling voor het Kindertehuis:

Op zondag 24 maart was er gelegenheid drogisterijartikelen voor het Kindertehuis voor meervoudig gehandicapte kinderen in Arad in te leveren. Hieraan heeft u zeer ruimhartig gehoor gegeven! Vele tassen en tasjes werden bij kerken ingeleverd. Ook mochten we een aantal contante giften ontvangen.

Eind mei hopen wij opnieuw een transport te kunnen organiseren en al deze spullen zullen dan meegenomen worden. Namens alle kinderen en verzorgsters van het tehuis willen wij u hartelijk danken!


Mieke Frankfoorder-Boevé (voorzitter)

Tel. 076-514.65.23 – Email: w.frankfoorder@hccnet.nl