ZWO-Nieuws, o.a. Wereldwinkel op 8 april

ZWO-Nieuws, o.a. Wereldwinkel op 8 april

4-04-2018


De gezamenlijke ZWO-dienst van 4 februari j.l. was zeer geslaagd. De Markus-kerk was vol met kerkgangers uit heel Breda en Ginneken. Er was vrolijke, zelfs exotische, muziek waarbij de twee meewerkende cantorijen het voortouw namen. Ook de preek kreeg een wereld breed accent en met de woorden van Hannie Bouman en Corry Musters werd het BAJA-project afgesloten:
het doel is bereikt, het financieren van twee schoolkeukens in Oeganda. Het is hartverwarmend dat u elke keer weer bijdraagt aan het slagen van de projecten!

Intussen is een nieuw project in voorbereiding; u hoort van ons!

Zondag 8 april openen we na de dienst weer een “Wereldwinkelfiliaal” in Mariëndal. Verantwoorde levensmiddelen en leuke (cadeau-) artikelen uit verre landen worden weer te koop aangeboden. Toch weer een bijdrage aan het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen in ontwikkelingslanden.

Doet u weer mee?

De ZWO-commissie