18 april: Voorjaarslunch

18 april: Voorjaarslunch

4-04-2018


U wordt weer van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een van de inmiddels bekende lunches. Op woensdag 18 april zal het zover zijn (onder enig voorbehoud).

Inloop met een drankje vanaf 11.30 uur. Lunch van 12.00 tot ongeveer 14.00 uur. Zo nodig kan voor vervoer worden gezorgd. Kent u nog iemand die nooit is geweest, maar er best plezier aan zou beleven? Meenemen!
Rolstoelen /rollators vormen geen belemmering!

Aanmelden uiterlijk 15 april, liefst per e-mail bij basengreetdegeus@gmail.

U bent van harte welkom!

Namens alle medewerkers, Bas de Geus