14 april, 15.00u. Lezing over Het Wilhelmus door dhr. Bas de Geus

14 april, 15.00u. Lezing over Het Wilhelmus door dhr. Bas de Geus

4-04-2018


Ons gemeentelid en neerlandicus Bas de Geus heeft aangeboden een inleiding te houden over het Wilhelmus. Daarin zullen diverse aspecten rond ons volkslied aan de orde komen.

Naast het eerste en zesde couplet valt er ook nog heel veel te vertellen rond de andere 13 coupletten. Juist in deze april/mei periode is het goed om daar eens bij stil te staan.

Deze lezing wordt gehouden in Mariëndal op zaterdagmiddag 14 april om 15.00 uur. Er is vrij entree met de mogelijkheid van een vrijwillige gift na afloop bij de uitgang. De opbrengst hiervan komt geheel ten goede aan de Stichting Vrienden van de Prot. Laurentiuskerk Ginneken. Met dank aan Bas de Geus !

Namens het bestuur van de Vriendenstichting,
Peter Wassink, penningmeester, tel. 076-5650733, E-mail: pwassink@ziggo.nl