De Groene Kerk

De Groene Kerk

12-03-2018


Onder deze noemer hebben Kerk in Actie en Tear een bijzonder initiatief genomen: de GroeneKerkenactie. Kerkelijke gemeenten, zoals de onze, worden opgeroepen en gestimuleerd om “groen” te worden.

Een mode-woord zult u zeggen. Moet de kerk daar zo nodig aan meedoen? Ja, dat moet. Want het gaat om alles behalve een mode-woord. Niet de term, maar het begrip is zo oud als de bijbel. Enkele decennia geleden gebruikten de kerken het woord rentmeesterschap om de goddelijke opdracht te benoemen om voor de aarde te zorgen, zoals goede rentmeesters dat doen. Anders gezegd: we hebben de aarde niet gekregen als een geschenk van onze voorouders; nee, we lenen haar van onze kinderen!

De GroeneKerkenactie is een initiatief waarmee aan deze gedachte handen en voeten gegeven worden. Als geloofsgemeenschap én als grote groep individuele gelovigen kunnen we verschil maken. De mogelijkheden zijn te veel om hier te noemen. De onderaan genoemde websites geven informatie: van praktische tips tot uitgewerkte stappenplannen die al snel leiden tot het predicaat Groene Kerk.

Wat zou het mooi zijn als ook in onze gemeente ideeën worden uitgewerkt die leiden tot grotere bewustwording van individuen en vergroenende activiteiten aan de Duivelsbruglaan.

De kerkenraad komt graag in contact met lezers (gemeenteleden of niet-gemeenteleden) die juist bij dit praktische onderwerp een warm gevoel krijgen. We denken aan een groepje dat zelfstandig ideeën uitwerkt en deze in contact met de kerkenraad uitvoert.

Informatie is te verkrijgen bij ondergetekende en vindt u op de websites www.kerkinactie.nl/duurzaamleven
www.tear.nl/groenekerken
www.groenekerken.nl

Namens de kerkenraad, Bas de Geus (diaken)