God ontmoeten in Marcus, drie leerhuisavonden

God ontmoeten in Marcus, drie leerhuisavonden

20-02-2018


Het oecumenisch leesrooster leidt ons dit jaar door het Marcus-evangelie. De aandacht voor Marcus is relatief nieuw. Honderden jaren lang werd dit evangelie veel minder gebruikt in de liturgie dan de andere evangeliën. Door zijn bondig-heid en zijn ogenschijnlijk nuchtere stijl en taal is dit evangelie kennelijk minder bruikbaar geacht. Volgens de Britse theoloog Rowan Williams is dat ten onrechte. In een toegankelijk geschreven boekje geeft hij een frisse kijk op boodschap en betekenis van het evangelie naar Marcus.
In drie avonden lezen we Williams’ boekje en gedeelten uit het Marcus-evangelie. Deze cursus is geschikt voor complete beginners en voor wie het evangelie al meerdere malen gelezen heeft. Want Williams stelt basale vragen die er altijd weer toe doen, zoals: ‘wat is een evangelie?’ Verder staat hij stil bij de telkens terugkerende instructies van Jezus om aan niemand te vertellen wat er gebeurd is. Waarom ligt er in het Marcus-evangelie zoveel nadruk op die geheimhouding? Een andere karakteristiek van het Marcus-evangelie is dat maar liefst een derde deel ervan over de laatste week van Jezus’ leven gaat. Waar zou dat mee te maken hebben en welke accenten legt Marcus op het lijden van Jezus?
Ideaal voor wie meer wil weten over het Marcus-evangelie en voor wie de lezingen op zondag nog wat actiever wil beluisteren en bevragen.

Data en tijd: Dinsdag 27 februari, 6 maart en 13 maart 2018, 20.00-21.30 u.
Plaats: Romenyhuis (Duivelsbruglaan 11)
Begeleiding: ds. Eward Postma

Literatuur: Rowan Williams, God ontmoeten in Marcus (Berne Media, 2017).
Op de eerste bijeenkomst staan pag. 6-32 centraal, op de tweede avond pag. 33-56, op de derde avond pag. 57-78.
Graag uiterlijk 23 februari laten weten of u belangstelling heeft om mee te doen: E-mail: predikant@protestantsegemeenteginneken.nl. Tel.: 076-5605682