ZWO-dienst, 4 februari

ZWO-dienst, 4 februari

12-01-2018


Deze dienst met diaconaal karakter vindt bij toerbeurt plaats in verschillende kerken in Breda, dit jaar in de Markuskerk. Het is een vast moment in het jaar waarop de ZWO-commissie het project dat momenteel ondersteund wordt, onder de aandacht brengt.

De leden van de commissie hebben de dienst ook mee voorbereid. De gezamenlijkheid komt ook tot uitdrukking in het gelegenheidskoor, dat is samengesteld uit diverse cantorijen uit de Protestantse gemeenten van Breda en Ginneken.

Er zal zondag 4 februari geen dienst zijn in Ginneken.