Prentenbijbels voor China

Prentenbijbels voor China

8-01-2018


Veel kinderen op het platteland van China zien hun vader en moeder bijna nooit. Hun ouders werken in de stad. Op zondagsscholen worden die 'verlaten kinderen ' liefdevol opgevangen. Het NBG wil zondagsscholen in China voorzien van een prentenbijbel. Het helpt de zondagsschoolleerkrachten enorm als ze bij hun lessen een prentenbijbel kunnen gebruiken. Maar christenen op het platteland kunnen zelf niet aan prentenbijbels komen, omdat ze die niet kunnen betalen. Het Nederlands Bijbelgenootschap wil hen - met uw hulp - graag steunen.

Achtergrondinformatie
Er zijn 240.000.000 kinderen in China. Veel meer jongens dan meisjes vanwege de ‘Eenkindpolitiek’. In sommige delen van China is een zondagschool nog steeds verboden, in andere delen van het land gaat het juist heel goed met de zondagsscholen. In sommige delen van het land is veel meer S’amen 8 godsdienstvrijheid dan in minder westers georiënteerde gebieden. Wat in Peking wordt toegestaan, is niet overal in China praktijk. Vandaar dat er grote verschillen zijn; er bestaat godsdienstvrijheid, naast christenvervolging.

Kinderen in de knel
Vaders en moeders trekken van het platteland naar de stad voor werk. Er zijn zo’n 70 miljoen achtergelaten kinderen. Van 30 miljoen kinderen werkt zowel de vader als de moeder in de stad. Zij zien hun ouders hooguit enkele dagen per jaar. De ouders kunnen hun kinderen niet meenemen naar de stad, om dat ze hun kinderen niet mogen laten inschrijven voor een school. Ook hebben ze geen recht op gezondheidszorg. Kinderen wonen in het beste geval bij hun grootouders. Omdat die naast het opvoeden van hun kleinkind ook hard moeten werken op het land, is dit een zware taak.

Kerken
Kerken ontfermen zich over deze kinderen, onder andere door hen onderwijs op zondagsscholen aan te bieden. Voor dat onderwijs zijn de prentenbijbels nodig. Om die kinderbijbels betaalbaar te houden (of zelfs gratis aan te bieden) is hulp nodig uit het buitenland.

Het Nederlands Bijbelgenootschap wil daar graag aan bijdragen.

Namens het Nederlands Bijbelgenootschap, Diny Fockens-Brink (06 20905079)
Bankrekeningnummer NBG: NL74 SNSB 0266 3808 08