Presentatie nieuwe liedboek

Presentatie nieuwe liedboek

15-05-2013


Op 25 mei vindt in de Grote Kerk in Monnickendam de feestelijke presentatie van het nieuwe liedboek plaats. Het nieuwe liedboek is nadrukkelijk niet alleen bedoeld voor de kerkdienst. De ondertitel is: zingen en bidden in huis en kerk.

Er is naar gestreefd dat het liedboek ook bruikbaar is voor vespers, gebedsdiensten, openingen van vergaderingen, voor het pastoraat en in het gezin voor persoonlijk gebruik. Naast liederen zijn er ook meditatieve teksten opgenomen, bijvoorbeeld om aan tafel te bidden. U wordt op een later tijdstip geïnformeerd wanneer dit liedboek in onze kerk geïntroduceerd gaat worden.