Ik zou wel eens willen weten¦ 8 november, 20.00 uur, Marcuskerk

Ik zou wel eens willen weten¦ 8 november, 20.00 uur, Marcuskerk

30-10-2017


‘Het meest wonderbaarlijke ter wereld is het gegeven dat mensen om ons heen kunnen sterven terwijl we nog altijd niet geloven dat dit ook ons zal overkomen.’

Deze spreuk van het “landelijk expertisecentrum sterven” trekt mijn aandacht. Als het zover is, aan het einde van mijn leven, hoe zal het dan gaan? Wil ik de regie over mijn leven blijven houden? Met andere woorden wil ik ook over de manier van mijn levenseinde beslissen?

Ik wil natuurlijk niet ondraaglijk lijden. Maar betekent dit dan dat het een reden is om een einde te maken aan mijn “voltooide leven”? Alweer zo’n vreemde term. Betekent voltooid, dat je een leven hebt geleid en dat alles is bereikt wat er te bereiken valt? En dat ik nu maar kan beslissen dat ik afscheid moet nemen? Of heeft het met iets anders te maken?

Tot nu toe heb ik alleen verstandelijk geredeneerd. Maar hoe zit het met mijn diepe gevoel binnenin? Hoe zou mijn God daarover denken? Hij is het toch die mij dit leven gegeven heeft? Is Hij dan niet degene die mijn einde inluidt?

Hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik tot de conclusie kom, dat ik er meer over moet weten om er een mening over te hebben.

Zelfs de politiek komt er niet uit en schuift dit immense probleem maar vooruit. Waarom…? Er is zelfs een commissie in het leven geroepen om moreel en juridisch uit te zoeken hoe het zit.

Omdat deze materie voor velen van ons een dilemma is, organiseert de Oecumenische Groep Levensvragen (Augustinusparochie en PKN wijkgemeen-ten Breda) een informatieve avond, waarbij mensen uit de politiek, wetenschap en kerk hun mening geven.

Wanneer? 8 november om 20.00 uur in de Markuskerk (Hooghout 96). Kom gerust! Ook u heeft recht op de vrije meningsvorming.

Namens de Oecumenische Werkgroep Levensvragen,
George Jonkers.

Aan deze avond werken o.a. mee:
dr. Michael Echteld (lector Zorg rond het levenseinde, Avans Hogeschool), Miriam Haagh (PvdA, wethouder Zorg, onderwijs en dienstverlening) en Els Groeneweg (fractie Elbertse/ Groeneweg)