Eén op de vijf Nederlanders leest de Bijbel

Eén op de vijf Nederlanders leest de Bijbel

30-10-2017


Een kleine drie miljoen volwassen Nederlanders lezen in de Bijbel. Dit blijkt uit een onderzoek van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Het onderzoek naar bijbelgebruik in Nederland werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Blauw, in samenwerking met het Centrum voor Contextuele Bijbelinterpretatie. De resultaten zijn beschikbaar via bijbelgenootschap.nl.

Rieuwerd Buitenwerf, directeur NBG: ‘Uit het onderzoek blijkt dat de Bijbel vandaag nog steeds een belangrijke rol speelt voor veel Nederlanders. 29% van de volwassenen vindt de Bijbel relevant. Van hen leest een derde er tenminste wekelijks in. Opvallend is verder het effect dat bijbellezen op mensen heeft. Een ruime meerderheid geeft daar positieve woorden aan.’

Bijbel verrast
De Bijbel verrast (73,8%), stemt vrolijk (77,1%) en geeft antwoord (75,5%), zeggen de lezers. In veel reacties wordt de Bijbel een leidraad voor het leven genoemd. Dat de Bijbel ook kan confronteren, schrikt maar een enkeling af. Het onderzoek geeft ook aan dat mensen zich willen spiegelen aan de Bijbel. Daarbij hebben ze behoefte aan meer uitleg en hulp bij het toepassen ervan in hun leven.

Verbinding
Daarnaast blijken kerkelijke achtergrond en omgang met de Bijbel maar beperkt aan elkaar gerelateerd. Buitenwerf: ‘Hoe iemand naar de Bijbel kijkt, is niet terug te brengen tot zijn of haar denominatie. We hopen dat dit besef verbindend kan werken.’ Het NBG faciliteerde een gesprek over het onderzoek met kerkgenootschappen en christelijke organisaties.

Aansluiting
Het Nederlands Bijbelgenootschap deed dit onderzoek in het kader van een nieuw beleidsplan. De uitkomst helpt het NBG om nog beter aan te sluiten bij de behoeften van huidige bijbellezers. Christelijk Nederland vraagt om materiaal in begrijpelijke taal, dat actief een brug slaat tussen de wereld van de tekst en de lezer van nu. Materiaal zonder kerkelijk jargon en zonder vooraf vaststaande interpretatie. Een laatste opvallende uitkomst van het onderzoek is een breed gedeeld verlangen om de Bijbel door te geven aan de volgende generatie.

Namens het NBG, Diny Fockens – Brink (06-20905079)