25 oktober 19:45 uur  Markuskerk  Lezing door Dr. Kick Bras

25 oktober 19:45 uur Markuskerk Lezing door Dr. Kick Bras

4-10-2017


De weg van de mens: In beeldende kunst, teksten van mystici en Luther en Calvijn.

Mensen gaan hun weg. Op die weg kunnen zij groeien naar hun bestemming. Maar ook moeten zij leren omgaan met hindernissen. Loslaten wat voorbij is en je uitstrekken naar wat komt. En daarbij aandachtig en opmerkzaam leven in het heden.

Mystici hebben die weg vaak beschreven als een vorm van ontwaken, en dan gezuiverd en verlicht worden. Maar ook als een pad in donkere nacht. En de bestemming noemden zij wel: één worden met God.
In beeldende kunst heeft deze levensweg symbolische vormen aangenomen.

Ook de reformatoren Luther en Calvijn hebben over deze weg van de mens nagedacht. En omdat 2017 het jaar is waarin we 500 jaar Reformatie gedenken is het boeiend om te zien hoe zij over de weg denken. Hoe zij zich lieten inspireren door de middeleeuwse mystiek en toch ook hun eigen, vernieuwende richting wezen.

De lezing met projecties van kunstwerken en teksten wordt gegeven door Dr. Kick Bras, theologisch onderzoeker en auteur. Zie www.kickbras.nl. Zijn twee laatste boeken, ‘Oog in oog. Christelijke mystiek in tekst en beeld’ en ‘Mystiek in de lage landen’ zullen te koop zijn.
Markuskerk, Hooghout 96.

Graag vooraf op vcc.rodin@planet.nl aanmelden vanwege beperkt aantal plaatsen. Info: Rob Snijders en Marlies Schulz