Predikant ds. Béla Tothpal (Arad) in detentie

Predikant ds. Béla Tothpal (Arad) in detentie

24-02-2013


Woensdag 20 februari diende het hoger beroep in de veroordeling van ds. Béla Tothpal van 18 december tot een boete van €250.000,- en 3 jaar voorwaardelijk gevangenisstraf wegens 'beschadiging van het aanzien van de kerk' oftewel 'wanbeleid, fraude en verduistering' (!).

Ook de tegenpartij had hoger beroep aangespannen tegen deze uitspraak omdat zij uit zijn op gevangenisstraf, zo meldde Béla Tothpal mij kort daarvoor, in de hoop dat de gemeente dan zal terugkeren in de 'schoot der kerk'. Wat ijdele hoop zal blijken te zijn want deze mensen gaan nooit meer terug. En helaas werd zijn vrees bewaarheid. Ds. Tothpal is in het hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf met onmiddellijke ingang. Sinds donderdag 21 februari zit hij in detentie. Een verschrikkelijke klap voor iedereen!

Zijn vrouw Renata meldde dat hij met opgeheven hoofd en rechte schouders is gegaan. De zondag hier op volgend kwam de gemeente bij elkaar en hebben ze samen de kerkdienst gehouden. Een kerkenraadslid heeft gepreekt en andere gemeenteleden verzorgden de lezingen en de gebeden. Eerst een dienst in het Roemeens met 17 kerkgangers, daarna een Hongaarse dienst met 74 mensen. Ook is daar de afscheidsbrief van ds. Tothpal aan zijn gemeente voorgelezen. (Ds. Heringa heeft hem voor ons vertaald en de tekst vindt u hieronder). Ze hadden, zo zei zij, gebeden, gezongen en gehuild. Er is verdriet, maar geen wanhoop.

Natuurlijk zijn wij, als Contactgroep, ons aan het beraden hoe wij ds. Tothpal, zijn familie en de gemeente zouden kunnen bijstaan. Één van de ideeën is om ervoor te zorgen dat ds. Tothpal geen week zonder post zal zijn. Binnenkort zullen er geadresseerde kaarten in de kerken liggen die u mee kunt nemen. Schrijf er iets op of zet alleen uw naam, frankeren voor Europa (€0,90) en posten. Wilt u zelf een brief of kaart verzorgen dan is zijn adres:

PENITENCIARUL ARAD

(DEŢINUT: TÓTHPÁL BÉLA)

Str. 6 VÂNĂTORI F.N.

ARAD

Jud. ARAD

ROEMENIË


Kaartenactie en voorbeden:

Inmiddels zit ds. Béla Tothpal uit Roemenië al weer een drietal weken in de gevangenis. De Contactgroep BWA is bezig om het hier in Breda met de vier aangesloten kerkgemeenschappen zo te organiseren dat ds. Tothpal voor de komende drie jaar geen week zonder post zit, zodat hij weet dat hij niet vergeten wordt. Daar hebben wij uw hulp voor nodig. Bij de uitgang van de kerk zult u regelmatig een reeds geadresseerde kaart aangeboden krijgen of alleen een adressticker indien u uw eigen kaart of briefpapier wilt gebruiken. Schrijf iets aan ds. Tothpal, bij voorkeur in het Duits of Frans of anders gewoon in het Nederlands en frankeer met een postzegel voor Europa (€0,90).

Deze actie zal iedere zondag beurtelings in een van onze kerken gaan plaatsvinden zodat elke kerk ongeveer 1x per maand aan de beurt is. Tegelijk met het aanbieden van de kaarten zal er in betreffende kerk ook voorbeden gedaan worden voor ds. Tothpal, zijn vrouw en kinderen en hun gemeente.


18 maart 2013

Mieke Frankfoorder-Boevé (vz)