Lezing Dr Sabine Hiebsch over invloed Lutherse Traditie in Nederland

Lezing Dr Sabine Hiebsch over invloed Lutherse Traditie in Nederland

29-08-2017


27 september Lutherse Kerk Veemarkt straat 11 Breda 19:30 uur, toegang gratis

Martin Luther 1517-2017: Ontstaan en verspreiding van de Reformatie Wereldwijd wordt dit jaar herdacht en gevierd dat 500 jaar geleden de reformatie van Martin Luther begon. Binnen enkele jaren veranderde Luther van een onbekende monnik in het kleine stadje Wittenberg in een ver buiten de grenzen van Duitsland bekende theoloog. Boegbeeld voor een groeiende groep aanhangers, ketter voor keizer en paus. Luthers reformatie veranderde niet alleen het kerkelijke, maar ook het politieke, het maatschappelijke en het culturele landschap van Duitsland. Ook in andere landen werden zijn ideeën spoedig overgenomen. In Denemarken werd al in 1536 de reformatie ingevoerd. Maar ook in Nederland bestaan al sinds 450 jaar lutherse gemeenten en de invloed van Luther is hier al ruim 500 jaar tastbaar.

Dr. Sabine Hiebsch studeerde katholieke en protestantse theologie in Parijs, Tübingen, Amsterdam en Bonn. Zij is gespecialiseerd in de theologie van Martin Luther en de geschiedenis van het lutheranisme. Sinds 1 mei 2017 is zij Onderzoeker van Luther en de geschiedenis van het (Nederlandse) lutheranisme aan de Theologische Universiteit Kampen. Voorheen was zij als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Utrecht.

Info: Marlies Schulz mjaschulz@kpnmail.nl