Nieuwe beelden in en om de kerk van Ludovicus van Eijnatte

Nieuwe beelden in en om de kerk van Ludovicus van Eijnatte

5-07-2017


In de zomermaanden juli en augustus zijn er nieuwe beelden te bezichtigen in en om de
Protestantse Laurentiuskerk gelegen aan de Duivelsbruglaan. Dit jaar zeven beelden drie binnen en vier buiten in natuursteen. Op de stilteplek van het hernieuwde kerkhof Oud Ginneken staat het beeld ‘Metamorfose’ in arduin en in de twee nissen daar omheen ‘Inrospectie’en ‘Gedragen bron’.Tussen de kerkhofmuur en het Romenyplein staat het beeld ‘Poort’ in arduin. Binnen in de kerk staan op het koor twee kleinere ‘Wachters’ in arduin met in het midden het beeld ‘Levensreis’in albast .

De tijdloze uitstraling van zijn werk verwijst naar tekens,symbolen waarmee hij zijn fascinatie uitbeeldt met datgene wat achter de tastbare wereld verborgen ligt . De symmetrie in zijn beelden is noodzakelijk om een sacraal gevoel op te roepen. Het is een weerspiegeling van orde en harmonie die de toeschouwer als het ware dwingt tot een dieper bewustzijn. Vaak vormen ze een geheel met de ruimte waarin zij geplaatst zijn en
geven zij vorm aan de ruimte maar ook heeft de ruimte invloed op de beleving van het beeld.

‘Vanuit mijn visie ontstaat de vorm en in het werkproces kristalliseert het beeld zich uit.Al werkend probeer ik een sfeer van sereniteit,balans,rust en contemplatie te bereiken die past bij het beeld. Het is een zoektocht naar evenwicht en spanning met als doel via mijn vormenwereld een gevoel van herkenning bij de toeschouwer op te roepen.’. De beelden onthullen daarmee gedachten van geborgenheid en troost, ontwikkeling,oorsprong en overdenking.

Openingstijden in de kerk: In de maanden juli en augustus op zaterdagmiddag , kunstroute Ginneken 26 en 27 augustus en met Open Monumentendag 9 en 10 september.

Meer informatie over het werk : www.ludovicusvaneijnatte.nl