Orgelbespeling door dr. Arie Eikelboom op zaterdag 1 juli

Orgelbespeling door dr. Arie Eikelboom op zaterdag 1 juli

23-06-2017


Op zaterdagmiddag 1 juli a.s. zal van 16.00-17.00 uur dr. Arie Eikelboom een orgelconcert geven op het Flentrop orgel van onze kerk. Het zal een afwisselend programma worden waarin uit diverse perioden van de orgelliteratuur stukken ten gehore worden gebracht (Sweelinck, Scheide-mann, Pachelbel, Buxtehude, Telemann, J.S. Bach, Mendelssohn, Reger, Micheelsen).
Het concert wordt afgesloten met een improvisatie van de organist.

De toegangsprijs is € 10,-- inclusief een glas wijn (of andere consumptie) na afloop in Mariëndal.

Het betreft een benefietconcert dat is georganiseerd door de Vrienden-stichting van onze kerk. Dat betekent dat de gehele opbrengst ten goede komt aan onderhoud en restauratie van het kerkgebouw.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de protestantse Laurentiuskerk Ginneken dankt de heer Eikelboom zeer voor zijn bereidheid om geheel belangeloos dit concert te willen geven en roept u allen op te komen luisteren. U steunt daarmee tevens een zeer goed doel!

Diegenen die al donateur zijn van onze Vriendenstichting krijgen nog per mail een aparte uitnodiging hiervoor met opgave van het volledige programma.

Namens het bestuur van de “Stichting Vrienden van de Protestantse Laurentiuskerk” Ginneken,

Peter Wassink, penningmeester