Nieuwe ouderling(en) gezocht

Nieuwe ouderling(en) gezocht

6-06-2017


Het aantal ouderlingen dat 's zondags dienst kan doen is niet groot, beter gezegd: echt te klein, zeker na het recente aftreden van 2 ouderlingen, terwijl in september nog een ambtsperiode van een ouderling eindigt. Twee kerkrentmeesters die óók ouderling zijn, blijken bereid om ook ingeroosterd te worden, waarmee dit praktische knelpunt vooralsnog redelijk is opgelost.

Belangrijker is echter gemeenteleden te vinden die bereid zijn een benoeming tot ambtsdrager te overwegen, waardoor het aantal ouderlingen uitgebreid zou kunnen worden, wat voor het ‘samen kerk zijn’ van wezenlijk belang is.

Wilt u, als u dit leest, deze vraag eens rustig tot u laten doordringen? De ‘meetbare’ verplichtingen vallen mee: maximaal twaalf avonden per jaar meedenken en meepraten – en meebeslissen(!) – in vergaderingen. De niet-meetbare taak is van groter belang, te weten ‘het samen kerk zijn’. Soms moeilijk, maar in een eigen wijk contact houden met gemeenteleden is wel dankbaar werk, zowel voor de ontvangende als de gevende kant.

Denkt u daar eens serieus over na en bespreek het eens met Ds. Postma.