Abonnement op Kerknieuws Ginneken

Abonnement op Kerknieuws Ginneken

8-05-2017


Door een ‘fout’ van de bank, waardoor er geen naamsvermelding kan plaatsvinden bij de ontvangsten op de ons toegekende bankrekening, kunnen wij niet precies traceren wie er inmiddels het abonnementsgeld voor 2017 heeft voldaan.

Graag zien wij dan ook dat een ieder die nog geen € 25,- heeft overgemaakt, dit nu alsnog doet, maar dan graag even met uw naam er bij!

In ieder geval voor dit kalenderjaar blijft het rekeningnummer 
NL86 INGB 6094 9226 62, ten name van Prot. Gem. Ginneken, met de vermelding ‘Kerknieuws’ (en dus ook uw naam).

Alvast hartelijk dank voor uw betaling!