Zomerontmoeting 2017 in Arad

Zomerontmoeting 2017 in Arad

8-05-2017


Dit jaar zal de Zomerontmoeting plaatsvinden van vrijdag 1 t/m dinsdag 5 september in Arad (totale duur bij vervoer per auto is van 31 augustus t/m 6 september). Zoals altijd verblijven we daar bij gastgezinnen. Het thema is nog niet helemaal bekend, maar 500 jaar reformatie zal zeker aan bod komen. Het wordt ongetwijfeld weer een hele bijzondere ontmoeting! Wie interesse heeft om mee te gaan (eigen kosten €150,- voor twee overnachtingen en maaltijden onderweg) of eerst nog wat nadere informatie wil, kan contact opnemen met mij of met Pieter Harder, tel. 06-47272537 / email pieter.harder@brabantwater.nl

Nieuws uit Wismar
In de kerkgemeenschap van de St. Marien-St. Georgengemeinde van de Neue Kirche zijn onlangs kerkenraadsverkiezingen gehouden. Een aantal bekenden zijn afgetreden en nieuwe mensen hebben hun taak overgenomen. Ook Michael Mach, de voorzitter van de Kontaktgruppe, zeg maar, de evenknie van onze groep hier, heeft nu de voorzittershamer overgedragen aan een jonge vrouw Mareike Peter. Wij hopen elkaar in september in Arad nader te leren kennen.

Werkbezoek Arad 4 – 8 november 2016
Zoals ieder najaar was er ook nu weer een bezoek aan onze partnergemeente in Arad. Omdat er nog veel diaconale hulp en ondersteuning voor de gemeente-op-bouw vanuit Breda naar toe gaat, is het goed om 1x per jaar eens rustig alles door te spreken. Ook het bejaardenhuis en het tehuis voor meervoudig gehandicapte kinderen, waarmee ook al vele jaren een band bestaat, worden in dit bezoek meegenomen.

In de kerkzaal in Arad werden wij vrijdag hartelijk ontvangen door de vele reeds aanwezige gemeenteleden. Samen gegeten en bijgepraat. Een aardige bijkomstigheid was dat de borden en bestek ‘nieuw’ meegekomen waren met het laatste transport.

De zaterdag is traditiegetrouw bij onze bezoeken de dag van ontspanning.

Omdat er op zondagmorgen niet alleen een Hongaarse kerkdienst is die om 10.00u. begint, maar ook om 9.00u. al een kerkdienst in het Roemeens gehouden wordt, besloten Jack en ik beide kerkdiensten bij te wonen en alle gemeenteleden te begroeten. De Roemeense kerkdienst telt iedere zondag zo’n 10-12 vaste leden, bij de Hongaarse zijn dat er meestal 50-60. Zo vierden wij twee mooie kerkdiensten met elkaar waaraan ook de muziekgroep van de gemeente deelnam. Namens u allen mocht ik een groetwoord uitspreken dat door ds. Tothpal werd vertaald, eerst in het Roemeens en later nog in het Hongaars. Na de dienst was er koffie met lekkers en daarna hebben we met ongeveer 40 mensen het middagmaal genuttigd in een klein restaurantje. Ieder betaalt zijn/haar deel (of trakteert diegene die het niet kan betalen) en volgens ds. Tothpal blijkt hieruit opnieuw hoezeer de mensen ons bezoek op prijs stellen, afgezien van het feit dat ze het ook heel gezellig vinden om samen te eten!

’s Middags was er de extra kerkenraadsvergadering waarbij ook ‘gewone’ gemeenteleden mochten aanschuiven om met hen alle vreugden en zorgen te bespreken. Ook hoe het gaat met de vele hulpgoederen die wij sturen, wat men nog wel of niet meer nodig heeft, het transport, de opslag hier èn daar, onze financiële ondersteuning van de gemeente, de voedselpakketten, enzovoort. Wat het laatste transport betreft: het is aan zo’n 130 families ten goede gekomen.

Maandagmorgen bezochten we het bejaardentehuis en werden ontvangen door de directrice mw. Fira Popa, die namens alle bewoners haar dank uitsprak voor alle hulp die zij, nu al zovele jaren, vanuit Breda ontvangen. Er is nog altijd een groot tekort aan allerlei dingen die voor ons in Nederland eigenlijk zo vanzelfsprekend zijn. Zoals incontinentiemateriaal. Dat wordt wel verstrekt maar veel te weinig en van een slechte kwaliteit. Ook is er een tekort aan matrassen, beddengoed en verbandmiddelen, schoonmaakmiddelen en desinfecterende zeep, wegwerphand-schoenen, doucheschuim en shampoo. Zoals gezegd: er is altijd een tekort en wat er is, is van slechte kwaliteit.

Daarna bezochten we het Kindertehuis voor meervoudig gehandicapte kinderen. Op dit moment verblijven er 23 kinderen, de meesten in de leeftijd van 3-8 jaar. We spraken uitgebreid met Andrea, de nieuwe directrice en met Maria, de sociaal assistente. Wat waren ze blij met alles wat met het laatste transport voor hen mee kwam! Blij met de vele, door u aangeleverde (!), hygiënische producten zoals doucheschuim, babyshampoo en billendoekjes. Met dankbaarheid in ons hart voor alles wat wij èn u voor hen kunnen betekenen, namen wij afscheid.

Tot slot
Toen wij vorig jaar augustus in Wismar waren werd op een avond door de mensen uit Arad een lied van Bonhoeffer gezongen, een van hun favoriete liederen. Daarom zongen wij, in verbondenheid, ditzelfde lied op 11 september jl. tijdens de Startzondag in de Markuskerk. En zo besloten wij dat wij samen tijdens de Hongaarse kerkdienst het lied nogmaals zouden zingen, nu in het Nederlands, het Duits en tenslotte in het Hongaars.

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Mieke Frankfoorder (vz)

tel. 076-5146523

email w.frankfoorder@hccnet.nl