Amuse met Luther, woe. 17 mei 18:00 uur, Lukaskerk

Amuse met Luther, woe. 17 mei 18:00 uur, Lukaskerk

20-04-2017


Een avondvullende activiteit met maaltijd met gezang, gesprek en teksten.
Leerhuis Parochiekern Bethlehem (Augustinusparochie) en de PGB Sectie Lucaskerk

Dit ‘oecumenisch tafelgesprek’ wordt georganiseerd in het kader van het Lutherjaar 2017, ter gelegenheid van 500 jaar reformatie. Dat gedenken wij op 31 oktober 2017. Op deze
avond nemen wij een ludiek en culinair voorproefje. In huize Luther was het gewoon dat aan tafel mensen konden aanschuiven, niet alleen om te eten en te drinken maar ook om met elkaar uit te wisselen wat voor hen belangrijk was in het leven van alledag, in het geloven, in de kerk en maatschappij.

Deze traditie willen wij aan de vooravond van het grote feest in oktober inluiden met een oecumenisch tafelgesprek, een amuse, zogezegd. Er wordt gegeten, gezongen, gepraat en gedronken rondom de vraag: ‘Daar stond Luther toen – waar staan wij nu?’ Wij gaan al om 18.00 uur met elkaar aan tafel en anders dan anders lopen op deze avond maaltijd en inhoudelijk programma lekker door elkaar heen!

Elke leerhuisavond van de PGB Sectie Lucaskerk en de Parochiekerk Bethlehem (Augustinusparochie) begint om 18.00 uur met een gezamenlijke maaltijd. De kosten voor de maaltijd zijn € 5,-. Om 20.00 uur wordt begonnen met het thema van de avond. Voor de leerhuisavonden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Aan beide onderdelen van de avond kunt u afzonderlijk meedoen.

Voor de maaltijd moet u zich wel opgeven via de intekenlijst in de Lucaskerk of via www.lucaskerk.nl/formulieren uiterlijk op de zondagavond vóór de leerhuisavond.
Meer info op www.lucaskerk.nl en www.augustinusparochiebreda.nl.

Locatie: Lukaskerk Tweeschaar 125 Breda