Vijftig jaar bijbelwerk in Suriname

Vijftig jaar bijbelwerk in Suriname

13-03-2017


Het Surinaams Bijbelgenootschap (SBg) bestaat dit jaar vijftig jaar en viert dat met de presentatie van de voltooide Sranantongo Bijbel. Met de voltooiing van deze bijbelvertaling lezen Surinamers de Bijbel nu ook in de taal van hun hart.

Namens het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) was voorzitter Sybout van der Meer aanwezig bij de feestelijke dankdienst in Paramaribo.

De voltooiing van de bijbelvertaling in hedendaags Sranantongo is een historisch moment voor Suriname. Sranantongo – of Surinaams – is een mengelmoes van onder andere Nederlands, Engels, Chinees en Maleis. Het is de taal van het hart voor de meeste Surinamers. Tot nu toe waren ze aangewezen op de Bijbel in het Nederlands, terwijl dat slechts wordt gesproken door zestig procent van de bevolking. Met het verschijnen van de Bijbel in Sranantongo heeft elke Surinamer nu de mogelijkheid om de Bijbel in zijn eigen taal te lezen.

SBg en NBG

Tot 1966 was het Surinaams Bijbelgenootschap onderdeel van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Met een gift van duizend gulden ondersteunde het NBG in 1966 de oprichting van de Stichting Surinaams Bijbel Comité, dat later de naam Stichting Surinaams Bijbelgenootschap kreeg. Het Surinaams Bijbelgenootschap verzorgt het bijbelwerk in de landen Suriname, Guyana en Frans-Guyana.

Het Nederlands Bijbelgenootschap en het Surinaams Bijbelgenootschap werken nog steeds regelmatig samen. Het NBG bood onder meer financiële steun voor het vertalen en drukken van de Sranantongo Bijbel. In 2017 gaan het NBG en SBg opnieuw samenwerken in een project voor het verspreiden van Bijbels onder gevangenen.

Namens het Nederlands Bijbelgenootschap,

Diny Fockens – Brink (Terheijden)

Bankrekeningnummer NBG: NL74 SNSB 0266 3808 08