ZWO-nieuws: Wereldwinkel na de dienst op 9 april

ZWO-nieuws: Wereldwinkel na de dienst op 9 april

22-02-2017


Als u dit leest, ligt 5 februari, Zondag voor het Werelddiaconaat, een paar weken achter ons! De kerkdienst was voorbereid met en door de ZWO-commissie, cantorijen zongen samen de lofzang en mw. Corrie Musters vertelde over het project van BAJA (Bouwen Aan, voor en met Jeugd in Afrika).

Na afloop waren in Mariëndal beelden te zien van het project-in-uitvoering: de bouw van doelmatige keukens bij scholen in Kenia.

Op dezelfde zondag is ook in de andere PKN-kerken van Breda en Prinsenbeek voor BAJA gecollecteerd. Het totale bedrag hoort u later van ons.

Op zondag 9 april openen we weer het “Wereldwinkelfiliaal”, na de dienst, in Mariëndal. Kijkt u de zaterdag ervoor nog even in de keukenkastjes, want in het aanbod komt het accent op levensmiddelen te liggen.

De Wereldwinkel kan wel wat extra omzet gebruiken, evenals lokale voedsel-verbouwers in ontwikkelingslanden!

De ZWO-commissie