Terugblik op het afscheid van ds. en mevrouw Masmeijer

Terugblik op het afscheid van ds. en mevrouw Masmeijer

01-01-2013


Afscheid van een “Athossiaanse” predikant!

Afgelopen maand zijn er vele gelegenheden geweest om afscheid te nemen van ds. Masmeijer en zijn vrouw. Van de “Griekse zondagochtend” is al verslag gedaan in het vorige Kerknieuws. Op de eerste zondag van november nam de Kleine Kerk afscheid van hun dominee Pieter en Adri. De kinderen hadden een leuke collage voor Adri gemaakt van schaapjes en dit alles in een mooi lijstje verpakt. Schaapjes was het thema waar Adri vaak over sprak met de kinderen. “Wij gaan weg” zei Adri; “maar jullie blijven, als schaapjes blijven jullie bij elkaar”. De kinderen zongen de dominee en Adri als afscheid ook toe, “Dag Adri dag, we zwaaien je gedag!”Zondag 11 november was het officiële afscheid gepland. De middag begon met de afscheidsdienst in een volle kerk. Veel gemeenteleden, gasten en genodigden waren aanwezig. De Cantorij en het Tilburgs Byzantijns Koor zorgden voor een prachtig accent in deze waardige afscheidsdienst. Na afloop van de kerkdienst sprak de voorzitter van de kerkenraad de heer J. Schipper ds. Masmeijer namens de gemeente toe. Hij bedankte voor de afgelopen jaren waarin we gezamenlijk optrokken. Geprobeerd hebben met elkaar de kerk in beweging te houden en de liturgie tot zijn recht te laten komen. De Kleine Kerk heeft veel aandacht gekregen van zijn vrouw Adri. Zij heeft er veel tijd aan gespendeerd, waarvoor veel dank. Dhr. Schipper wees op de bevoorrechte positie die dominees eigen is, je beroep kunnen blijven uitoefenen. Hierna werd een schilderij aangeboden van de Laurentiuskerk, mevr. Masmeijer ontving de bloemen uit de kerk.

Het tweede deel van de middag werd een vrolijk geheel. Er waren speeches en liedjes en een gedicht (zie hierna), herinneringen werden opgehaald, cadeaus in ontvangst genomen en intussen werd iedereen voorzien van eten en drinken. Aan het eind van de middag werd de familie Masmeijer onder het zingen van “Adieu meneer de dominee” naar de pastorie geleid.

In de rubriek Foto’s (http://www.protestantsegemeenteginneken.nl/fotos.php) linkje onder Foto’s vindt u een uitgebreide selectie foto’s van het officiële afscheid van ds. Masmeijer.

Het laatste afscheid vond plaats in Huize De Werve. Dinsdagochtend 20 november kwamen de bewoners van De Werve in de tuinzaal bijeen om de dominee te groeten. De collega’s pastor Ben Kortman en ds. Paul Siderius en de vrijwilligers van de kerkdiensten waren ook aanwezig. Mevr. Boot, afdelingshoofd, sprak haar waardering uit voor de kerkdiensten en overhandigde een bos bloemen. Na het koffiedrinken ging ds. Masmeijer langs de tafeltjes om iedereen persoonlijk te groeten en nog een laatste bemoedigend woord te zeggen.

Hiermee is het tijdperk Ginneken voor ds. Masmeijer afgesloten. De komende tijd staat in het teken van het inrichten van de woning in Zegveld. Gezond met pensioen gaan is een voorrecht. Ook in de “pensioentijd” kan nog veel gedaan worden om in de maatschappij te blijven staan en deel te nemen. De kapel met de Iconen, in Zegveld, zal voor inspiratie zorgen en veel gesprekken met bezoekers opleveren. Persoonlijk hoop ik dat jullie, Adri en Pieter, gezond en goede jaren in Zegveld tegemoet gaan met kinderen en kleinkinderen en terugkijken op een mooie periode in Ginneken.

Ds, Masmeijer heeft ons laten weten zeer goede herinneringen te hebben aan de vieringen en het samenzijn bij zijn afscheid.

Annet van Zijl

scriba