Laurentiuslezing Huub Oosterhuis, 28 januari 15.00 uur

Laurentiuslezing Huub Oosterhuis, 28 januari 15.00 uur

6-01-2017


In de jaarlijks te houden LAURENTIUSLEZING wil de Stichting Vrienden van de Protestantse Laurentiuskerk Ginneken zich als verkenner en gids profileren in een tijd waarin men over het algemeen minder geneigd is een confessionele levensbeschouwing uit te dragen. Zij wil in lezingen onderzoeken wat precies een oecumenisch christelijke signatuur voorstelt en zich afvragen wat haar rol en betekenis kan zijn in een seculiere maatschappij, waarin de nadruk meer is komen te liggen op een humane samenleving.
Laurentius, die nooit een voetstap in onze Lage Landen gezet heeft, was een tegendraadse heilige. Zijn roep heeft onze contreien echter wel degelijk bereikt. Wanneer de rijkdommen van de Kerk door keizer Valerianus opgeëist worden voor de verdediging van het Romeinse rijk, vraagt Laurentius aan de keizer verlof om dat wat hij vraagt op te halen. De tijd, die hem gegeven wordt, besteedt Laurentius vervolgens om alles uit te delen aan de armen.
Wanneer hij daarvoor op een rooster boven vuur gefolterd wordt, is zijn naam als ‘de heilige die voor de armen door het vuur gaat’ gevestigd.

De vrienden van de protestantse Laurentiuskerk stellen zich ten doel de prachtige middeleeuwse Laurentiuskerk in het Ginneken in stand te houden en het morele gedachtengoed van Laurentius te bewaren. De stichting ziet het als haar opdracht dit gedachtengoed juist in een postmoderne samenleving opnieuw onder de aandacht te brengen.

Wij zijn bijzonder verheugd dat wij Huub Oosterhuis bereid hebben gevonden om in onze kerk de eerste Laurentiuslezing te houden. Hij staat in Nederland bekend als wellicht de meest prominente en permanente vertegenwoordiger van hen, die na het Tweede Vaticaans Concilie de R.K. geloofsleer en –praktijk in Nederland een nieuwe vorm wilden geven. Inmiddels heeft hij een leeftijd bereikt waarop hij de balans van zijn ervaringen kan opmaken.

Deze lezing vindt plaats op ZATERDAG 28 JANUARI a.s. om 15.00 uur (kerk open om 14.30 uur). Het omlijstende orgelspel wordt verzorgd door Gijs van Spankeren.

Toegangsprijs is 10,00 euro, inclusief een consumptie na afloop bij de ‘nazit’ in Mariëndal. Daar is ook gelegenheid om boeken aan te schaffen van dhr. Oosterhuis.

Entreekaartjes zijn te verkrijgen in Mariëndal na afloop van de zondagse kerkdiensten, bij boekhandel van Kemenade en Hollaers (Ginnekenweg 52/54) en bij de VVV kantoren in de Willemstraat en op de Grote Markt (het Stadhuis).

Donateurs van onze vriendenstichting (min. 25 euro p.p. per jaar) komen in aanmerking voor een gratis entreekaartje, te verkrijgen via de secretaris dhr. Niek van Aalst en de penningmeester dhr. Peter Wassink.

Bestuur Stichting vrienden van de Prot. Laurentiuskerk Ginneken