Breda – Wismar – Arad

Breda – Wismar – Arad

29-10-2016


Herinneringen Zomerontmoeting 2016 in Wismar

Zee. Dat was dit jaar het thema van de zomerontmoeting tussen de gemeenten van Breda, Wismar en Arad. Na ‘bergen’ in Arad en ‘rivieren’ in Breda was het in Wismar de beurt aan de zee. Een toepasselijk thema voor deze ambitieuze havenstad. De ontmoeting vond plaats van vrijdag 19 tot en met dinsdag 23 augustus. Ik was voor het eerst mee. Een inspirerende ervaring! Wat een prachtige stad en wat een gastvrije gemeenschap. Alleen al de overrompelende hartelijkheid waarmee we op vrijdagavond werden ontvangen. Aan de uitgelatenheid waarmee de leden van de drie partnergemeenten elkaar begroetten, merk je hoe hecht de banden zijn die door de jaren heen zijn gegroeid.

Ik was samen met ds. Béla Tothpal ondergebracht bij de gepensioneerde zeeman Günther en zijn vrouw Renate. Op vrijdagavond liet Günther ons alvast de haven van Wismar zien. De volgende dag vertrokken we hier met de boot voor een tocht naar het mooie eiland Poel. Maar niet nadat we ons, op de vroege zaterdag-ochtend, eerst hadden verdiept in het Bijbelboek Jona. Er kwamen meteen al indringende vragen op tafel: waar vluchten wij voor weg? Welk Godsbeeld heeft de nukkige Jona? En hoe raakt dat ons eigen beeld van God? Hoe vindt Jona in de buik van de vis, in de diepte van de zee, uiteindelijk woorden om zijn vertrouwen in God uit te zingen? Na een lange dag op Poel kreeg iedereen ’s avonds een hompje klei om een eigen vis te kleien en te versieren.

Ik was erg onder de indruk van de kerkdienst op zondagochtend. Zoals altijd werd er in drie talen gelezen en gebeden. De nieuwe predikant, Thorsten Markert, had mij uitgenodigd om mee voor te gaan in de avondmaalsviering. In de kring deelden we brood en wijn uit Arad. ‘Over grenzen heen in Christus verbonden’, zei Thorsten. Ik vond het een ontroerend moment.

Op zondagavond werden we tijdens het Gemeindefest getrakteerd op een overdaad aan heerlijk eten dat door vele gemeenteleden was klaargemaakt. Met enorm veel plezier werd er vervolgens gezongen: Stimmungslieder in het Duits, het Hongaars en het Nederlands!

Natuurlijk werd er in de loop van deze dagen al veel gepraat over het reilen en zeilen in de drie gemeenten. Op maandag werd de tijd genomen om dat ook centraal te doen. We spraken uitgebreid over de moeilijke situatie in Arad. Ik heb deze dagen ervaren hoe bemoedigend de zomerontmoetingen voor deze gemeente zijn. Goed dat er volgend jaar opnieuw een groep de lange reis naar Arad gaat maken. ‘Ik zal het hele jaar op jullie wachten’, zei één van hen.

Ik nam dinsdagmorgen afscheid met een hoofd dat overvol was van de vele in-drukken, de verhalen van onze gastheer Günther en kamergenoot Béla als ook de melodieën van de canons die we zongen. We gingen op pad met de Reisesegen: ‘Möge die Straβe uns zusammen führen’ en we zongen, ‘und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand.’

ds. Ton van Prooijen

Ook ons is gevraagd een stukje te schrijven over de Zomerontmoeting Breda-Wismar-Arad die dit jaar plaats vond in Wismar. Dit kan heel kort zijn: het was geweldig! Zo'n warm en hartelijk welkom. Het bijzondere is dat als je elkaar na een jaar weer ontmoet (vorig jaar in Breda) het lijkt of je elkaar gisteren nog gesproken hebt.

Vrijdag 19 augustus vertrokken wij (Hannie en Daan Bouman, ds. Ton van Prooijen, Mieke en Rob Frankfoorder, Coby den Boer en Annelies Poldervaart) om 8.30u. met twee auto’s uit Breda. Na een niet zo voorspoedige (8x wegwerk-zaamheden en een spitsuurfile) reis kwamen we rond 17.00u. aan in Wismar waar we hartelijk welkom werden geheten door onze broeders en zusters uit Wismar èn uit Arad die al aanwezig waren en werden we voorgesteld aan ons gastgezin.

In de ontmoetingsruimte van de kerk werd het programma verteld dat was opge-bouwd rond het thema "Zee". Het verhaal van Jona werd voorgelezen en met elkaar besproken. Vanuit dit thema werd er zaterdag een boottocht gemaakt van Wismar naar het eiland Poel. Daar bezochten we in het dorpje Kirchdorf het eilandmuseum. Na een lunch in een visrestaurant aan de haven was er een bezichtiging van de oude kerk, een romaanse kerk uit 1230, waar ds. Markert ons het een en ander vertelde over de kerk en het eiland.

Zondagmorgen in de kerkdienst werd de lezing over de Barmhartige Samaritaan in drie talen gelezen. Het thema was "Liefde voor elkaar". Het brood en de wijn voor het Avondmaal waren meegebracht uit Arad. 's Middags werd Schloss Bothmer bezocht en 's avonds waren vele gemeenteleden aanwezig bij de maal-tijd die door hen zelf was voorbereid en bestond uit een veelheid aan salades, vis- en vleesgerechten, kaasjes en allerhande rauwkost en natuurlijk zowel rode als witte wijn en frisdrank. Er werden oude volksliedjes gezongen in drie talen.

Indrukwekkend was het om, komend uit drie verschillende landen en drie verschillende geloofsachtergronden, eensgezind en als één groep te zingen, te bidden en te lachen en elkaar te respecteren.

Maandag hebben we Schloss Willigrad bezocht en in de prachtige tuin die daar bij is gewandeld. 's Avonds is er gepraat over de zorgen die er in de drie gemeen-ten zijn. De terugloop van de kerkgang baart zorgen evenals de financiën.

Dinsdagmorgen werd er na de "Reisesegen" afscheid genomen van de gast-families en de aanwezige gemeenteleden en vertrokken we om 9.30 u. Na deze keer een echt voorspoedige reis waren we om 18.00u. weer in Breda met een warm gevoel en vele ervaringen rijker.

Coby den Boer / Annelies Poldervaart

    Honing uit Arad

Met de Zomerontmoeting in Wismar zijn ook weer potjes honing meegekomen. Er zijn inmiddels al heel wat potjes verkocht. Verkrijgbaar zijn nu nog acaciahoning en zomerbloemenhoning. De potjes van 240ml kosten € 3,50 per stuk en de opbrengst komt geheel ten goede aan het gezin Tothpal. De ‘voorraad’ staat op het adres Pottenbakkerstraat 51. Ook daar is de honing te bestellen/af te halen (tel. 5146523 of email rm.frankfoorder@gmail.com) of neemt u even contact op met Mevr. Annelies Poldervaart (tel. 5657890)

    Donateur worden?

Wilt u donateur worden en het werk, dat wij namens de vier kerkgemeenschap-pen doen, ondersteunen, meldt u dan aan bij onze secretaris Pieter Harder, tel. 06-47272537. U ontvangt dan van ons éénmaal per jaar een verzoek om een bijdrage evenals het laatste jaarverslag. Elke gift is van harte welkom op rek.

NL 81 INGB 0002 9825 73 t.n.v. Diaconale Contactgroep BWA te Breda. (belastingaftrekbaar).

Mieke Frankfoorder (vz)
tel. 076-5146523
email w.frankfoorder@hccnet.nl