Kerkentocht

Kerkentocht

01-01-2013


Begin 2013 houden we voor de derde keer een Kerkentocht. Het thema zal dit keer zijn ‘jong’.

We bezoeken twee immigrantenkerken, jonge kerken dus. We wonen een bijeenkomst bij van jonge gelovigen, de studentenvereniging Alpha Breda. En we zijn bij een viering van Noorderlicht, een jonge manier van kerk zijn. De startbijeenkomst zal in januari 2013 worden gehouden en de afsluitende bijeenkomst eind maart 2013.


Ook dit keer is het motto:

Een reis die niet bedoeld is om plussen en minnen

Of voors en tegens te ontdekken,

Een reis die al helemaal niet bedoeld is om te bekeren

of om bekeerd te worden.

Het is een reis om plezier te hebben:

om vreugde te ontlenen aan de inspiratie van anderen.

en om jezelf aan dat vuur te warmen.


De Kerkentocht wordt voorbereid in samenspraak met de Raad van Kerken Breda, zodat een breed samengestelde deelnemersgroep ontstaat.


Aanmelden: Hans Tiemersma (hans.tiemersma@gmail.com), Apostolisch Genootschap

Victor Witter (witter.nelson@hetnet.nl), Prot. Gem. Breda