Betaling abonnement Kerknieuws

Betaling abonnement Kerknieuws

28-09-2016


Kerknieuws heeft ieder jaar een nadelig saldo, gelukkig nu wat minder dan vorig jaar. Ontvangsten €1.682,50 en uitgaven €5.313,88. Het tekort is dus € 3.631,38.

Het aantal betaalde abonnementen bedroeg 84 van de ca. 450 verzonden exemplaren! Daarbij dient wel te worden vermeld dat niet bij iedere betaling wordt aangegeven dat deze bestemd is voor Kerknieuws. Doet u dit a.u.b. wel!

Dus: Betaal uw abonnement op Kerknieuws, vele kleine bedragen maken ook hier een groot verschil.

Een abonnement op Kerknieuws Ginneken kost € 20.00 per jaar.
Over te maken op rekening NL50 INGB 0001 0790 21.
Vermeld bij uw betaling “Kerknieuws Ginneken”, met daarbij uw postcode en huisnummer.